”Likadan men med förbättringar” Här är årets bana.

Att preparera banan för Red Bull Nordenskiöldsloppets är ett jobb som håller vår spårofficer Lennart Nilsson upptagen även under sommartid.

”Vi har gjort några justeringar för att ytterligare förbättra upplevelsen för våra deltagare i år. Kritiska passager har blivit breddade så att det blir enklare och säkrare att passera och möta åkare som kommer från andra hållet. Annat än det kommer spåret att vara detsamma som i 2017. ”

Redan 1884 ledde Nordenskiöldsloppet deltagarna genom 220km av den arktiska vildmarken. Loppet börjar i den lilla byn Purkijaur – strax utanför Jokkmokk – och går upp till vändpunkten i ÅrreNjarka, nära Kvikkjokk för att slutligen leda deltagarna in i mål i Jokkmokk.
Vill du veta mer om banan? Ta en närmare titt här.