Red Bull Nordenskiöldsloppets bansträckning justeras

  • Vändpunkten flyttas till följd av vatten på sjöisen
  • Loppets distans på 22 mil bibehålls

Minusgrader natten före tävlingen och chanser till rekordsnabbt före i spåren. Men veckans mildväder och det senaste dygnets nederbörd har orsakat vattenansamlingar på sjöisen mellan Njavve och Årrenjarka.

Påverkan tvingar arrangörerna att lägga om bansträckningen. Men den historiska distansen 22 mil behålls intakt.

Ändringarna innebär följande enligt tävlingsjuryns beslut:

  • Tävlingens vändpunkt vid 102 kilometer flyttas österut, till strax efter Njavve.
  • Service som mat och dryck, förvaring av klädombyten och vallaservice som planerats för Årrenjarka flyttas till kontrollpunkten vid Njavve.
  • Den förlorade sträckan kompenseras genom förlängning av spåren vid Granudden och Purkijaur.
  • Den totala distansen bibehålls och blir 220 kilometer.