Cykellopp på 22 mil genom unikt kultur- och naturlandskap

Förstudie: Stor potential för Nordenskiöldsloppet under midnattssolen

Red Bull Nordenskiöldsoppet är världens längsta skidlopp med en bansträckning på 220 km. Under kort tid har loppet etablerats i skidvärlden och har lyckats attraherar båda kända elitåkare som ambitiösa motionärer. Loppet har under dessa år lyckats skapa ett mycket starkt varumärke. Dessa framgångar har väckt tanken på att komplettera skidloppet med en sommartävling, självklart också den en ”långdistansare”.

Wolfgang Mehl, VD för Nordenskiöldsloppet säger: ”Vi kom snabbt fram till att vi ska satsa på ett cykellopp. Cykling är stort i världen och är en sport som bara växer. Och vi har i vår region fantastiska möjligheter att cykla, samtidigt som Norrbotten är något av en doldis i cykelvärlden. Här finns det potential som är värd att utveckla. Och vi har landat i att vi vill ha ett lopp under midnattssolen och bjuda på 220 km cykling i dagsljus!”

Med hjälp av LEADER Polaris har en förstudie genomförts som undersöker förutsättningar och den affärsmässiga potentialen för en Mountainbike-Nordenskiöldslopp sommartid i samma geografiska område och med samma distans som Red Bull Nordenskiöldsloppets skidtävling.

Medlemmar av projektgruppen har tagit fram och provat bansträckningen i terrängen med start i Kvikkjokk och mål i Jokkmokk (5 kontrollpunkter) och samma längd som skidloppet. Den liknar till sin karaktär mest ett s.k. gravellopp utan större tekniska svårigheter. Det matchar en trend i cykelvärlden, där antal utövare av mountainbike har vuxit kraftigt under de senaste åren och speciellt gravel-biking, där man cyklar oftast på skogsvägar. Tävlingen är tänkt att genomföras runt Midsommar och därmed i början av barrmarkssäsongen och under midnattssolen

Intresset för ett genomförande av ett Mountainbikelopp i Jokkmokk är stort bland föreningar och näringslivet. Cykling och cyklister kan generera väldigt stora ekonomiska vinster lokalt. De direkta ekonomiska effekterna har uppskattats till 1,2 milj. SEK första året och 7,3 milj. SEK efter fem år. I intervjuer med lokala företag kom också fram att ett MTB-Nordenskiöldslopp sommartid är även bra för att utveckla skidloppet och besöksnäringen runt skidloppet.

Trots stor potential saknas det inte utmaningar. En är att hitta sponsorer för loppet samt att hitta finansiering för att bygga en spångväg för en kort del av den planerade banan.