Skigo Vallaservice


Tillsammans med SkiGo erbjuder vi utökad vallaservice. I paketet ingår professionell tävlingsvallning och service under loppet.

Du bokar enkelt till paketet nedan. När du har lagt till det förs du automatiskt vidare till anmälan-sidan där du slutför betalningen.

Torsdag mellan kl. 18 och 21 och fredag mellan kl. 10 och 17 tas skidorna emot vid företaget ”Samelandsresor”, Klockarvägen 1 bredvid skidstadion (på andra sidan E45). Avhämtas samma ställe senare under kvällen eller före start lördag kl. 4.00.


Boka till ditt vallapaket här:

  • Vallapaket Grön – fluorfri valla

    I vallapaketet grön ingår:

    Komplett vallning med fluorfritt glid- och fästvalla.

    Vallning innan start, komplettering vid vändpunkten i ÅrreNjarka samt vid ytterligare 2 kontroller.

    Pris: 1000kr